Dzień Różnorodności Kulturowej to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, odnoszące się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka. Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.

Program:

06-31.05.2024 r. – Przez mongolskie bezdroża – wystawa fotografii Elżbiety Dzikowskiej

09.05. 2024 r., 16:00 – Odważny jak lew, zwinny jak tygrys -warsztaty

16.05.2024 r., 16:00 – Mam oko na Maroko! – spotkanie dla dzieci

24.05.2024 r., 18:00 Harmonie Instrumentów Świata – koncert

DZIEŃ RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ 2024

Więcej informacji – https://www.jan-kasprowicz.bmino.pl/tag/dzienroznorodnoscikulturowej