Oddział dla Dzieci „Tajemniczy Ogród” zaprasza do udziału w obchodach Dnia Różnorodności Kulturowej – czyli święta ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, odnoszącego się do zasady tolerancji i poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz promocji i ochrony praw człowieka. Celem obchodów jest promocja kultury, różnorodności kulturowej i dziedzictwa kulturowego.

W programie:

19.05.2022 r., godz. 16:00
Mały Wielki Świat – o kulturach dla najmłodszych – zajęcia dla dzieci od 6 lat, poruszające temat różnorodności kulturowej na świecie.
20.05.2022 r., godz. 16:00
Baśnie z Pięciu Stron Świata – baśniowa podróż dla dzieci z wędrownym bajarzem – Szymonem Góralczykiem.
1-30.06.2022 r.
Etiopia – wystawa fotografii autorstwa Elżbiety Dzikowskiej – podróżniczki, historyczki sztuki, sinolożki, reżyserki i operatorki filmów dokumentalnych, autorki wielu książek, programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów i wystaw.

Na zajęcia obowiązują zapisy telefoniczne (52) 352 72 37 lub osobiste w „Tajemniczym Ogrodzie”, przy ul. Jana Kilińskiego 16.

plakat4