W Oddziale dla Dzieci „Tajemniczy Ogród” świętowaliśmy Dzień Lisa, podczas którego odbyła się edukacyjna pogadanka dla dzieci, przełamująca stereotypy o tych pięknie ubarwionych zwierzętach! Najmłodsi poznali różne gatunki lisów, wysłuchali bajki „Szczęście to lis”, a także wykonali swoich małych, lisich przyjaciół techniką origami.

Wydarzenie zrealizowane w ramach Dnia Lisa, ustanowionego przez hiszpańskie stowarzyszenie Free Fox.