We wtorkowe popołudnie, 13 lutego w Filii nr 1 odbyło się spotkanie z Joanną i Maciejem Smoleńskimi, promotorami zdrowego stylu życia. Tematem warsztatów był dotyk i jego uzdrawiająca moc, dlatego też przywitano się … „dotykiem”. Prelegenci wprowadzili słuchaczy
w zagadnienie, dowodząc tezie, że dotyk jest niezbędny do przetrwania. Dyskutowano czym on jest dla poszczególnych osób – uwolnieniem, otwarciem, radością, obawą, lękiem, badaniem, przyjemnością, ekstazą, uzdrowieniem, a także o jego wpływie na poszczególne aspekty życia. Doskonałym uzupełnieniem rozmów były „doznania dotykowe”. Uczestnicy wymieniali się swoimi odczuciami, doświadczeniami, wspomnieniami, uwagami. To było spotkanie pełne uzdrawiającego „dotyku”.