Cele Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i sposoby ich realizacji oraz prawa i obowiązki członków wyszczególnione są w statucie organizacji. Na portalu SBP (http://www.sbp.pl/) dostępne są informacje organizacyjne i praktyczne oraz przegląd aktualności. Kwestie merytoryczne i prawne, rozwój zawodowy, projekty kulturalne i edukacyjne, konkursy, konferencje, kursy, szkolenia, wydawnictwa… O tym m.in. można się dowiedzieć poprzez stronę internetową
Stowarzyszenia, którego misją jest „działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa, budowanie tożsamości zawodu bibliotekarza, integracja środowiska, a także kreowanie pozytywnego wizerunku bibliotek i zawodu bibliotekarza”.
Wśród bardziej przyziemnych kwestii zauważmy, że według twórców portalu członkom przysługują „atrakcyjne rabaty”, czyli 25% w sklepie internetowym Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP oraz 10% na konferencje i warsztaty organizowane przez Zarząd Główny SBP.
Warto też zaglądać (a może nawet polubić 😉 stronę Oddziału SBP w Bydgoszczy na FB: https://www.facebook.com/SBPOddzialBydgoszcz/SBP istnieje od roku 1917, niemniej to w latach Polski Ludowej organizacja przybrała charakter masowy. Ówczesna władza kontrolowała poszczególne grupy zawodowe poprzez niezależne tylko z nazwy związki i stowarzyszenia. Inowrocławski Oddział SBP powstał w 1955 r. na wyraźne polecenie Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Niemniej, dzięki zaangażowaniu bibliotekarek i bibliotekarzy z miasta i okolic oddział (później Koło) stało się forum pracy merytorycznej (np. nad bibliografią lokalną), kuźnią pomysłów na rozwój czytelnictwa, działalności kulturalnej i oświatowej oraz integrację miłośników książek (niekoniecznie pracujących w
książnicy).
Od roku 1955 członkinią naszego Koła jest Honorowa Obywatelka Miasta Inowrocławia Teresa Klonowska. W przeszłości działali w Stowarzyszeniu tak znamienici inowrocławianie, jak: Józef Aleksandrowicz (czyli Jazep Najdziuk, inowrocławski animator kultury, drukarz i wydawca, twórca podręcznika do historii Białorusi), Ignacy Domański (nauczyciel, animator kultury, regionalista), Ferdynanda Jackowska (harcmistrzyni, organizatorka tajnego nauczania w latach 1939-1945), Tadeusz Kaliski (archiwista, społecznik, regionalista) czy Zenon Kopeć (nauczyciel, animator kultury, regionalista, patron biblioteki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza).
Od chwili powstania naszego Koła radykalnie zmieniło się nie tylko otoczenie polityczne. O przemianach niech świadczy działalność sekcji bibliograficznej, której zebrania w 1956 r. odbywały się codziennie od 19.00 do 21.00. Dzisiaj nie ma potrzeby reaktywowania sekcji ani częstych, wieczornych spotkań. Dzięki Kołu (i składkom jego członków – tylko 4 zł miesięcznie, i to po podwyżce!) organizowane jest coroczne spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, a także wycieczki integracyjne. Dla Koleżanek i Kolegów odchodzących na emeryturę kupowane są upominki.
Do flagowego przedsięwzięcia naszego Koła w ostatnich latach urósł „Protokół kulturalny”.
Od roku 2006 r. organizowane są kolejne odsłony projektu, dofinansowanego z budżetu Miasta Inowrocławia. Przez kilkanaście lat w jego ramach w najróżniejszych placówkach Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza zorganizowano kilkaset wydarzeń kulturalnych, przeważnie dla dzieci i młodzieży. Złożyły się na nie spektakle teatralne, spotkania autorskie, konkursy literackie, warsztaty, zabawy animacyjne…
W czasach minionych w sprawozdaniach Koła cieszono się, że 100% pracowników merytorycznych należy do SBP. Czy na pewno wszyscy przystępowali do organizacji ze stu procentowym zapałem? Pewnie nie, więc nie zależy nam na podbijaniu statystyki, lecz na nowych esbepowcach, którzy wprowadzą w naszą wspólną przestrzeń zawodową świeże pomysły i sposoby działania. Członkowstwo w SBP jest dobrym do tego narzędziem. Sprawdż 🙂