Po długiej przerwie Filia nr 4 zaprosiła na spotkanie w Cafe Senior. Panie rozmawiały o swoich odkryciach czytelniczych. Opowiadały też jak minął im czas w pandemii. Wysłuchały krótkiej prezentacji o nowych książkach na lato, które są już w zbiorach biblioteki.