Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Biblioteki Narodowej biblioteki publiczne i naukowe mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywało jednocześnie nie więcej niż 15 osób albo 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy.
Ponadto czytelnicy nadal mają wolny dostęp do półek ze zbiorami bibliotecznymi.

Niezmiennie obowiązują zasady reżimu sanitarnego: czytelnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakładania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz zachowania 1,5 metrowej odległości.