Zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Biblioteki Narodowej, mówiącymi o tym, iż transmisja koronawirusa poprzez powierzchnie jest niewielka, Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, znosi 3-dniową kwarantannę, której poddawane były książki i prasa.
Ponadto od dnia 16 czerwca br., czytelnicy będą mieli wolny dostęp do półek ze zbiorami bibliotecznymi. Usługa wypożyczeń międzybiblioteczych działająca w Czytelni Głównej zostaje przywrócona
Niezmiennie obowiązują zasady reżimu sanitarnego: czytelnicy są zobowiązani do dezynfekcji rąk, zakładania maseczki zasłaniającej usta i nos oraz zachowania 1,5 metrowej odległości.