Zapraszamy do udziału w konkursie rękodzielniczym „Skarpeta”. Nazwa jest żartobliwym nawiązaniem do postaci Leopolda Tyrmanda, bohatera projektu „Cały ten jazz” prowadzonego w naszej książnicy. Kolorowe skarpety były bowiem znakiem rozpoznawczym tego pisarza. Celem konkursu jest popularyzowanie jednego z Patronów Roku 2020, a także twórcze rozwijanie zdolności manualnych i kreatywności. Każdy uczestnik ma za zadanie wykonanie jednej dzierganej skarpety (nie mniejszej niż min. 15 cm) i dostarczenie jej do 24.11.2020 r. do Filii nr 12 przy ul.
J. Kilińskiego 16 lub przesłanie pocztą. Rozstrzygnięcie konkursu  nastąpi w terminie do 4 grudnia  2020 r. w Filii nr 12. Wyniki dostępne będą również na stronie jan-kasprowicz.bmino.pl i profilu Biblioteki na Facebooku

Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach projektu „Cały ten jazz”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Regulamin