Zapraszamy Państwa na spotkanie informacyjno – warsztatowe dotyczące programu grantowego „Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020”.

W marcu rozpocznie się nabór do programu, w ramach którego będzie można aplikować o granty do 10 tysięcy złotych na działania z zakresu edukacji kulturowej (animacji, pedagogiki społecznej).

Program jest adresowany do pracowników instytucji oświaty i kultury: nauczycieli, animatorów, edukatorów, bibliotek, organizacji pozarządowych, świetlic środowiskowych, artystów.

Termin naboru do programu grantowego: 02.03.2020 do 31.03.2020 r.

Program spotkania:

1. Zapoznanie z ogólnopolskim programem Bardzo Młoda Kultura

2. Omówienie wytycznych do programu grantowego Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2020.

3. Warsztat z przygotowania wniosku projektowego

Spotkanie odbędzie się 17 lutego o godz. 15.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza przy ul. Kilińskiego 16

Czas trwania spotkania: 2-3 godziny (w zależności od pytań uczestników).