Na mocy decyzji podjętych na zebraniu inowrocławskiego koła 5 stycznia br. delegatami na Oddziałowy Zjazd SBP w Bydgoszczy zostali: Jolanta Albińska, Dorota Drobnik-Stefańska, Anna Kończal, Lidia Kubczak, Dorota Kubska i Bartosz Wiśniewski.

W Prezydium Zjazdu zasiadła Dorota Drobnik-Stefańska. Przewodnicząca, Sekretarz i Skarbnik Oddziału przedstawiły (a zjazd udzielił absolutorium) sprawozdania za kadencję 2017- 2021. Okazało się , że nasze koło (prawie jedna czwarta wszystkich bibliotekarzy zrzeszonych w Oddziale) liczebnie ustępuje jedynie bydgoskiemu (prawie połowa zrzeszonych). Inowrocławskimi wątkami w sprawozdaniu były przede wszystkim: coroczny projekt „Protokół kulturalny”, dofinansowany z Urzędu Miasta ze stypendiów przeznaczonych dla organizacji pozarządowych, a także prestiżowe wyróżnienia władz samorządowych dla Doroty Drobnik-Stefańskiej, Aleksandry Nowak i Joanny Strzeleckiej.
Przedstawiciele Prezydium Zjazdu podkreślili konieczność podniesienia składki członkowskiej, niezmiennej od wielu lat, pomimo inflacji. Po średnio burzliwych i krótkich dyskusjach Zjazd postanowił o podniesieniu miesięcznej stawki do 4 zł od kwietnia br. Przyjęto również uchwałę, by środki ze składek pozostawały w Oddziale i nie był przekazywane do Okręgu lub Centrali. Dodajmy, że dzięki naszym składkom poszczególne koła mogą otrzymywać dotacje, np. na organizację Dnia Bibliotekarza, upominki dla przechodzących na emeryturę itp. Warto podkreślić, że realizowany z dość dużym rozmachem „Protokół kulturalny” nie wymaga co prawda wkładu własnego, niemniej Oddział zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji księgowej zadania, co już takie bezkosztowe nie jest i na to m. in. idą nasze składki.
Przechodzącą na emeryturę Danutę Kaczmarek zastąpiła na fotelu przewodniczącej dotychczasowa sekretarz Magdalena Mrugowska. Stanowisko sekretarza i skarbnika pełnić będą również panie z Bydgoszczy. Nowy zarząd Oddziału uzupełnia koleżanka z Barcina i kolega Bartek z Inowrocławia. Dorota Kubska została członkinią komisji rewizyjnej, która w tej kadencji będzie kontrolować finanse Oddziału.
Wśród delegatów na Walne Zebranie Okręgu SBP w Toruniu , zaplanowane na 20 kwietnia, znalazły się przedstawicielki i przedstawiciel naszego koła. Dodajmy, że w mijającej kadencji wiceprzewodniczącą Okręgu SBP jest Anna Kończal.