„Łapy i pióra rymów cała fura” – konkurs recytatorski poezji Ludwika Jerzego Kerna dla dzieci z kl. I – IV SP – 9, konkurs organizowany wspólnie z biblioteką szkolną