Na mocy styczniowej uchwały Rady Powiatu Inowrocławskiego, rok 2020 ogłoszony został Rokiem Jana Kasprowicza.

Z tej okazji Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza przygotowała wyjątkową grę terenową pn. „Na tropie Jana”, zachęcając do odbycia inspirującej podróży po mieście śladami patrona Książnicy.

Zadaniem uczestników było dotarcie do wszystkich wyznaczonych przez Bibliotekę miejsc, rozwiązanie zadań i udzielenie odpowiedzi na pytania. Specjalnie przygotowany folder konkursowy wraz z mapką był dostępny we wszystkich jej placówkach od 1 sierpnia do 30 listopada 2020 r. Grę zakończono 1 grudnia br. W drodze losowania wyłoniono, spośród osób, które prawidłowo wypełniły kupon, trzech zwycięzców, są nimi: Maciej Steppa, Mariusz Paczkowski i Kinga Kowalska.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Nagrody dla laureatów ufundowały Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu, Miasto Inowrocław i Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.