W sobotę 18 października siedemnaścioro finalistów, wyłonionych we wcześniejszych  eliminacjach, zaprezentowało w Saloniku Literacko-Artystycznym wiersze współczesnych poetów kujawskich. Jury w składzie: Małgorzata Wojciechowska (wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury im. J. Korczaka), Małgorzata Witkowska i Mieczysław Franaszek (aktorzy Teatru Polskiego im. H. Konieczki w Bydgoszczy) postanowiło przyznać:

I nagrodę Wiktorii Gugale
 (uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy ),

II nagrodę Jakubowi Luberowi
 (uczniowi Gimnazjum Dwujęzycznego w Inowrocławiu ),

III nagrodę Magdalenie Kurnatowskiej
 (uczennicy Zespołu Szkół w Mogilnie ),

Wyróżnienia: Kindze Antos (uczennicy II Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w Inowrocławiu) i Arturowi Ziółkowskiemu (uczniowi IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy).

Troje laureatów  i dwoje wyróżnionych otrzymało nagrody rzeczowe, a pozostali finaliści – drobne upominki. Konkurs zorganizowano jako część projektu „Oj!czysty język”, dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu  „Ojczysty – dodaj do ulubionych”. Gratulujemy uzdolnionym recytatorom i ich opiekunom. Już dzisiaj zapraszamy miłośników poezji do konkursu w roku przyszłym.

{webgallery} Znamy Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego  „Melodie ziemi” Znamy Laureatów Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego  „Melodie ziemi” {/webgallery}