Doroczny Tydzień z Internetem jest doskonałą okazją do edukacji coraz liczniejszych i coraz młodszych użytkowników Internetu. Kto, spośród uczniów w wieku szkolnym nie korzysta choćby z telefonu komórkowego będącego bardzo często osobistym notesem, nie gromadzi i nie przesyła zdjęć, nie korzysta z wielu dostępnych komunikatorów? Wszyscy, choć często nieco lekkomyślnie. Pracownicy Straży Miejskiej w Inowrocławiu – Krzysztof Stefański oraz Stanisław Duch przekazali uczniom ze SP nr 11 wiele bezcennych uwag i porad dotyczących m.in. konieczności zabezpieczania osobistego telefonu, ostrożności przy przesyłaniu i umieszczaniu zdjęć na portalach społecznościowych oraz wszelkich informacji dotyczących życia osobistego, nie reagowania na propozycje znajomości od nieznanych nadawców, czujnego reagowania na wiadomości otrzymywane z nieznajomych źródeł. Skupienie i zainteresowanie młodych słuchaczy pozwala mieć nadzieję, że wszystkie porady i wskazówki zostały potraktowane bardzo poważnie.