100 lat temu wraz z odzyskaniem przez nasz kraj niepodległości kobiety uzyskały czynne prawa wyborcze. Polska była jednym z niewielu państw europejskich, które przyznało swoim obywatelkom ten przywilej. Niemal od razu po podtrzymaniu tego postanowienia przez konstytucję marcową w naszym parlamencie pojawiły się pierwsze posłanki.
Kobiety odgrywają w naszym kraju niebagatelną rolę na każdym polu aktywności. Na przestrzeni wieków w różnych dziedzinach, od literatury, przez fizykę, politykę, medycynę, aż po sport przewijają się nazwiska o ugruntowanej pozycji i budzące szacunek.
Jak wiele wiemy o polskich kobietach? Jaką wiedzę posiadamy na temat uzyskiwania przez nie praw wyborczych? Sprawdź się w wykreślance. W dniach od 19 do 29 marca w dowolnej filii lub ze strony internetowej jan-kasprowicz.bmino.pl pobierz formularz konkursowy.
Odpowiedz na pytania, a następnie odnajdź hasła w diagramie. Niewykorzystane litery utworzą rozwiązanie. Uzupełnij kartę swoimi danymi i oddaj w ulubionej placówce bibliotecznej. Rozwiązanie pojawi się na naszej stronie i fanpage’u.

Konkurs zorganizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nowa Para Butów” w ramach projektu „Biblioteka jest kobietą”.

Regulamin WYKREŚLANKI

Folder konkursowy