header-image

Events: 14th listopad 2022

Cafe Senior – spotkanie klubu seniorów, w programie: jak należy wykonać pierwszy krok dla poprawy zdrowia i zapobiegania jego utracie – prelekcja dotycząca zdrowego stylu życia dla seniorów.

Events: 14th listopad 2022 Czytaj więcej ...