header-image

Events: 10th listopad 2022

Rodzinne czytanie przy Manhattanie – głośne czytanie i zajęcia (gry i zabawy ruchowe) z dziećmi młodszymi w wieku 3-5 lat przy współudziale rodziców i opiekunów

Five o’clock – warsztaty tematyczne doskonalące znajomość języka angielskiego, prowadzone przez lektora Fundacji „Ekspert – Kujawy”.

Events: 10th listopad 2022 Czytaj więcej ...