header-image

Events: 26th sierpień 2022

Papierowa wiklina – warsztaty plastyczne dla dorosłych z wykorzystaniem papieru z recyklingu i zastosowaniem techniki polegającej na wyplataniu papierowych ozdób z rurek

Żyj z pasją – spotkania z ciekawymi ludźmi, którzy zarażają swoją pasją i hobby do aktywnego lub twórczego spędzania czasu. Ponadto wirtualne wędrówki po regionie z wykorzystaniem czasopism i książek o tematyce krajoznawczo – historycznej mające zachęcić uczestników spotkań do ich odkrywania i poznania na nowo. Spotkanie prowadzi przodownik turystyki pieszej Antoni Ścigacz.

Events: 26th sierpień 2022 Czytaj więcej ...