header-image

Events: 16th Listopad 2020

„Złe adresy” – gra miejska prowadzona na terenie Inowrocławia, gdzie na trasie są zlokalizowane obiekty, w których niegdyś mieściły się instytucje związane z aparatem represji. Foldery konkursowe można będzie pobierać we wszystkich bibliotecznych filiach. Wydarzenie organizowane w ramach projektu „Cały ten jazz”

„Ważna sprawa! Twoje prawa!” – prezentacja online dla dzieci nawiązująca do Światowego Dnia Ochrony Praw Dziecka przedstawiająca najważniejsze prawa dzieci zilustrowane odpowiadającymi im obrazami oraz głośne czytanie wybranego opowiadania z książki Anny Czerwińskiej – Rydel i Renaty Piątkowskiej „Moje prawa ważna sprawa!”

Events: 16th Listopad 2020 Czytaj więcej ...

Rozmiar czcionki