header-image

Wydarzenia:

„Czytajmy razem” – „Zwierzęta w zimie” – zajęcia czytelnicze dla dzieci z udziałem seniorów, mające na celu rozbudzenie opiekuńczych postaw wobec bezdomnych zwierząt

„Na tropie tajemnic ekologii” – zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania przyrodnicze przy wykorzystaniu tekstów literackich, kreatywnych zabaw ekologicznych, gier, zagadek związanych z ochroną środowiska, oglądanie prezentacji multimedialnych

Wydarzenia: Czytaj więcej ...

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast