header-image

Wydarzenia:

„Czytajmy razem” – „Zwierzęta w zimie” – zajęcia czytelnicze dla dzieci z udziałem seniorów, mające na celu rozbudzenie opiekuńczych postaw wobec bezdomnych zwierząt

„Na tropie tajemnic ekologii” – zajęcia dla dzieci rozwijające zainteresowania przyrodnicze przy wykorzystaniu tekstów literackich, kreatywnych zabaw ekologicznych, gier, zagadek związanych z ochroną środowiska, oglądanie prezentacji multimedialnych

Wydarzenia: Czytaj więcej ...

Rozmiar czcionki
Zmień kontrast
W tym tygodniu zapraszamy seniorów na fitness w czwartek 12 grudnia 2019 r. , o godz. 9.00 !
+ +