Szczegóły wydarzenia


Muzyczne zabawyzajęcia muzyczno – ruchowe i literackie dla dzieci w wieku 3 – 5 lat. Spotkanie prowadzi Julia Zakharova.