Po raz kolejny Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu włącza się w akcję Narodowego Czytania.Jest to idealna okazja do poznania klasyków literatury polskiej lub ponownego odkrycia ich uroku. Tym razem wspólnie przeczytamy „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Powieść opowiada o miłości, patriotyzmie, walce o swoje prawa i szacunku do przyrody.

Fragmenty utworu zaprezentują przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych instytucji kultury oraz miejscowe środowisko artystyczne. W programie również występ muzyczny w wykonaniu bibliotekarki Jolanty Albińskiej (akordeon) i członkini Chóru Kameralnego Pro Arte Grażyny Lebiody (śpiew), a także kiermasz książek.

Narodowe Czytanie to wyjątkowe wydarzenie, dlatego zapraszamy do przyłączenia się do nas  9 września (sobota) w godz. 15.00-17.00 w Parku Solankowym przy mostku prowadzącym do tężni.  Impreza ma charakter otwarty. Zachęcamy do zabrania ze sobą własnego egzemplarza powieści – każda przyniesiona książka otrzyma wzór pamiątkowego stempla.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.