W piątek 11 kwietnia, w ramach ogólnopolskiego projektu „Wolność: czujesz to?”,  w Saloniku Literacko-Artystycznym gościliśmy młodzież z I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kasprowicza. Uczniowie Sławomira Drelicha, Ewy Furman i Małgorzaty Wojciechowskiej drogą głosowania wybrali temat do dyskusji: „Facebook dozwolony od 20 lat”. Według reguł debaty oksfordzkiej, gwarantujących równe szanse uczestnikom, zmierzyły się dwie drużyny  – zwolennicy i przeciwnicy wiekowych ograniczeń. Jurorzy: Jagoda Smagłowska-Nowak i Aneta Woźniak, reprezentujące Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Mariusz Łęczycki (uczeń I Liceum Ogólnokształcącego) oraz Dorota Drobnik-Stefańska (dyrektor Biblioteki Miejskiej im. J. Kasprowicza) uznali argumentację przeciwników zakazu za bardziej przekonującą. Zwycięska drużyna posłużyła się większą ilością różnorodnych tez, opartych na solidnych źródłach i trudniejszych do zanegowania niż wypowiedzi zwolenników ograniczeń.
    Drużyny i publiczność głosowali również nad pytaniem, które zostanie przesłane do profesora Leszka Balcerowicza i organizatorów akcji (Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Wydawnictwa Zysk i S-ka). Najwięcej zwolenników zyskała bardzo aktualna kwestia: „Czy obecna sytuacja polityczna na Ukrainie będzie miała wpływ na polską oraz światową gospodarkę?”

{webgallery} {/webgallery}