Filia Nr 12 Dla Ludzi Niepełnosprawnych zorganizowała spotkanie pod nazwą „WIGILIA POLSKA – tradycja i współczesność”.  Prelekcję poprowadził Bartłomiej Gapiński. Autor jest inowrocławianinem, pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie na Wydziale Historycznym. Opublikował do tej pory m.in. książkę pt. „Ludzie starzy na wsi polskiej u schyłku XIX w. po rok 1939″, a także „Sacrum i codzienność”. Słuchacze w czasie Świąt Bożego Narodzenia mieli okazję zakupić prezentowaną książkę pt.”Krakowskie wigilie dla ubogich jako przejaw religijności typu ludowego”.

{webgallery}  „Wigilia Polska - tradycyjna i współczesna”  „Wigilia Polska - tradycyjna i współczesna”  „Wigilia Polska - tradycyjna i współczesna” {/webgallery}