Filia Nr 12 dla Ludzi Niepełnosprawnych zorganizowała konkurs plastyczny pt.„Wielkanocny stroik”. Do udziału w nim zaproszono osoby niepełnosprawne. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów wielkanocnych, rozwijanie wrażliwości i umiejętności manualnych.  Uczestnicy  wykonali prace różnymi technikami  i z różnorodnych materiałów.                                                                    

Decyzją jury przyznano następujące nagrody:

Kat. I –   do 12 lat
I m-ce – Martyna Tyczyńska  – Zespół Szkół Integracyjnych
II m-ce – Zofia Głowacka – Szkoła podstawowa Nr 6
III m-ce – Mateusz Kurek – Świetlica Zespołu Szkół Integracyjnych

oraz wyróżnienie:
I Zespół Edukacyjno – Terapeutyczny – Zespół Szkół im. M. Kotańskiego
Oliwia Wiechecka – Zespół Szkół Integracyjnych

Kat. II – od 13 – 20 lat
I m-ce – Joachim Wiśniewski  – Zespół Szkół Integracyjnych
II m-ce – Weronika Wojciechowska  – Zespół Szkół Integracyjnych
III m-ce – Aleksandra Wieczorek – Zespół Szkół Integracyjnych

oraz wyróżnienie:
Angelika Kałaczyńska –  Zespół Szkół im. Marka Kotańskiego
Magdalena Owczarek – Zespół Szkół Integracyjnych

Kat. III – powyżej 20 lat
I – m-ce Wanda Zasada – Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu
II – m-ce Maria Kanabaj – Dom Pomocy Społecznej  w Tarnówku
III – m-ce Magdalena Lisiecka – Integracyjne Centrum Aktywności „Nadzieja Życia”
III – m-ce Izabela Dziedzic – Inowrocław

oraz wyróżnienie:
Małgorzata Kaczmarek – Środowiskowy Dom Samopomocy
Dariusz Sobień – Integracyjne Centrum Aktywności Nadzieja Życia
Lidia Sutor – Krusza Zamkowa
Janina Procek – Dom Dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”
Janusz Brach – Dom dziennego Pobytu „Życzliwa Przystań”
Andrzej Kozłowski – Dom Pomocy Społecznej w Warzynie
Teresa Witucka – Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku
Adam Ryba – Dom Pomocy Społecznej w Tarnówku

Wszystkie prace można obejrzeć na wystawie w Filii Nr 12 przy ul. Kilińskiego 16, do dnia 15 kwietnia.

{webgallery}image2382image2383image2384image2385image2386image2387image2388image2389image2390image2391{/webgallery}