Mały wietrzyk i wielka wichura gościły w poniedziałek (19 czerwca br.) wraz z grupą dzieci z Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 9 w Filii nr 2. Najmłodsi z zaangażowaniem wysłuchali opowieści o psotnym wicherku i bawili się w zakręcone wiatraki. Dzieci odpowiadały na pytania dotyczące treści przeczytanej historii, a następnie stworzyły swój własny wiaterek za pomocą słomek i wachlarza.