To może zmienić nasze myślenie o edukacji. W ramach spotkań inowrocławskiego DKF-u od lat działającego w Saloniku Literacko-Artystycznym zorganizowana zostanie szczególna projekcja. Przedstawiciele Akademii PLANET+DOC wyświetlą głośny i kontrowersyjny dokument „Alfabet”. Moderowana będzie również dyskusja.

Szczególnie zapraszamy wszystkich, którym bliski jest temat edukacji, szkolnictwa, współczesnej pedagogiki, wszystkich, którzy nie boją się stawiania trudnych pytań i nie lubią zamykać się w rutynie belferskich przyzwyczajeń. Mam nadzieję, że dokument ten skłoni do tego, abyśmy „ciekawie i twórczo poróżnili się” w trakcie poprojekcyjnej dyskusji. Film jest bardzo trudny do zdobycia i warto dodać, że zobaczyć go można jedynie na takich właśnie pokazach filmowych; prawa do polskiej wersji filmu ma jedynie Akademia PLANET+DOC. Czego dowiedzieć można się z zapowiedzi filmu i dostępnych w sieci recenzji? „98% dzieci po urodzeniu ma wysokie IQ, ale po ukończeniu szkoły zaledwie 2 % z nich osiąga takie same wyniki. Wszystkiemu winna jest przesadnie ustandaryzowana edukacja oparta na współzawodnictwie i wymiernych ocenach, która zabija  dziecięcą kreatywność i wyobraźnię, ucząc szablonowego sposobu myślenia.
Z drugiej strony niemiecki specjalista w tej dziedzinie – Andreas Schleicher dostrzega zalety wprowadzenia międzynarodowych standardów w zakresie testów, bo dają one równe szanse dzieciom. Alfabet pokazuje, w jaki sposób współczesny system edukacji determinuje nasz sposób patrzenia na świat i kształtuje naszą osobowość.”
Akademia PLANETE+ DOC to jedyny program edukacyjny w całości oparty o filmy dokumentalne. Filmy pochodzą z bogatego repertuaru PLANETE+ DOC FILM FESTIVAL – do programu Akademii  zostały wybrane tytuły, które młodym ludziom otwierają oczy na różnorodne tematy, inspirują, bawią, wciągają emocjonalnie i rozwijają ich kompetencje społeczne. Akademia PLANETE+ DOC to nowy rodzaj szkoły. Więcej dowiedzieć można się ze strony www.akademia.planetedocff.pl .

Filmowa lektura obowiązkowa dla każdego nauczyciela, rodzica, również ucznia. Zapraszamy!

12 stycznia, godz. 17.00, Salonik Literacko-Artystyczny w Inowrocławiu.