Filia Nr 12 zaprasza przedstawicieli placówek opiekuńczych zlokalizowanych na terenie powiatu inowrocławskiego do wzięcia udziału w konkursie „Dom Poezji”.
Celem konkursu jest:
– popularyzacja poezji,
– rozwijanie zdolności recytatorskich i umiejętności pięknego czytania
– motywowanie do występów publicznych,
– integracja społeczna uczestników i publiczności
Konkurs oceniany będzie w dwóch kategoriach:
– recytacji wiersza na pamięć
– pięknego czytania wiersza

Do 26 kwietnia prosimy przesłać kartę zgłoszeniową na adres mail: filia12@bmino.pl. Konkurs odbędzie się 10 maja, o godz. 10.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

Bliższych informacji udziela Filia Nr 12 przy ul. Kilińskiego 16, tel. 52-352-72-37, filia12@bmino.pl.

Regulamin Konkursu „Dom poezji”