Stowarzyszenie „Nowa Para Butów” i Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza zapraszają na wykład pt. „Między asymilacją a tożsamością – Żydzi w Inowrocławiu w XIX-XX wieku” dra hab. Tomasza Łaszkiewicza – pracownika naukowego Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, prezesa inowrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Na spotkaniu poruszane będą zagadnienia dotyczące dziejów społeczności żydowskiej w Inowrocławiu w XIX i XX wieku ze szczególnym uwzględnieniem kwestii jej tożsamości narodowej i religijnej. Mowa będzie o koegzystencji Żydów, Niemców i Polaków w mieście. Podczas wykładu nasz gość dr hab. Tomasz Łaszkiewicz poruszy także kwestie antysemityzmu, przedstawi najważniejsze obiekty kultury materialnej inowrocławskich Żydów. Na jego koniec ukazany zostanie dramatyczny kres obecności Żydów w mieście, jaki miał miejsce jesienią 1939 roku.
Zapraszamy do Saloniku Literacko-Artystycznego (ul. Kilińskiego 16) w poniedziałek 9 lutego o godzine 17.00.
Wstęp wolny!