W środę, 18 kwietnia Filię nr 1 odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej na cykliczne zajęcia czytelnicze „Duże problemy małych ludzi”. Podczas spotkania poruszaliśmy tematy związane z Dniem Ziemi, który będziemy obchodzić 22 kwietnia. Dzieci wysłuchały krótkiej prezentacji o naszej planecie oraz wykazały się dużą pomysłowością rozmawiając o Kodeksie Przyjaciela Przyrody. Omówiliśmy kwestie związane z segregacją śmieci, oszczędzaniem energii elektrycznej i wody oraz innymi sposobami na poprawę jakości środowiska, w którym żyjemy. Wspólnie wykonaliśmy eksperyment „Malowanie Ziemi”, pokazujący jak niewielkie zanieczyszczenie może wpłynąć na cały ekosystem. Uczniowie zagrali w grę inspirowaną ekologicznymi kartami. Podczas zabawy odpowiadali na pytania o zwierzętach będących pod ochroną. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały odznaki „Przyjaciela Przyrody”.