W roku 2020 brytyjski miesięcznik „Prospect” umieścił Anne Applebaum na prestiżowej liście 50 najważniejszych światowych myślicieli. Przyczyniła się do tego wyróżnienia, szeroko komentowana, wydana w tym samym roku książka pod znaczącym tytułem „Zmierzch demokracji”, stanowiąca przenikliwe studium amerykańskiego i europejskich systemów politycznych, poddanych presji populistów.
Poprzednie publikacje A. Applebaum o Związku Radzieckim i krajach Europy Środkowo-Wschodniej uczyniły z niej czołową amerykańską reportażystkę i publicystkę, co potwierdziła Nagroda Pulitzera w 2004 r., przyznana za książkę „Gułag”. Jej artykuły prasowe zamieszczają najbardziej opiniotwórcze czasopisma po obu stronach Atlantyku.
Żyje nie tylko wielką polityką, o czym można się przekonać podczas lektury „Przepisów
z mojego ogrodu” czy „Matki Polki”. Od roku 2013 posiada polskie obywatelstwo.
Na spotkanie zapraszamy w piątek 27 sierpnia o godzinie 1800 do Teatru Miejskiego, przy Placu Klasztornym 2. Ze względu na duże zainteresowanie spotkaniem z Anne Applebaum nastąpiła zmiana jego lokalizacji. Dzięki uprzejmości Kujawskiego Centrum Kultury w wydarzeniu będzie mogło wziąć udział więcej osób.
Bezpłatne wejściówki można odbierać w Wypożyczalni przy ul. Kilińskiego 16 od 20 sierpnia.
Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego. Podczas spotkania uczestnicy zobowiązani są do stosowania maseczek zasłaniających usta i nos.
Spotkanie realizowane w ramach projektu „Protokół kulturalny XV” współfinansowanego przez Urząd Miasta Inowrocławia.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.