Przygoda z teatrem dostarcza wielu artystycznych przeżyć, wzbogaca wyobraźnię i kształtuje wrażliwość na sztukę. Duże znaczenie ma także wykorzystanie wielu różnorodnych rekwizytów.  Kierując się tymi aspektami Filia nr 3, na czwartkowe popołudnie, przygotowała dla najmłodszych czytelników pacynkowe przedstawienie pt.: Czerwony Kapturek”. Chociaż baśń ta jest bardzo znana i opublikowana została w wielu wersjach, do przedstawienia wykorzystano scenariusz pochodzący ze zbioru Jana Brzechwy „Bajki samograjki”. Dzieci z zainteresowaniem i uwagą śledziły losy bohaterów i wspólnie z nimi przeżywały ich przygody. Sceniczny przekaz tej lubianej baśni, z zaakcentowaną życiową mądrością pozwalającą odróżnić dobro od zła, wzbudził wiele emocji i uświadomił małym widzom, że świat jest pełen zagrożeń.  Maluchy nauczyły się, że nie należy ufać nowo poznanym osobom, bo mogą one względem nich mieć złe intencje i w relacjach z nimi trzeba zachować wszelką ostrożność.