Inowrocławska książnica zaprasza seniorów 19 września 2020 r. na spływ kajakowy. Tym razem będzie to nowe spojrzenie na panoramę Mątew z perspektywy rzeki, ukazanie nieznanego piękna przyrody. Zbiórka uczestników o godz. 8.45 przy Przystani Żeglarsko-Kajakowej w Mątwach. Zapisy oraz bliższe informacje w Filii nr 12 przy ul. Kilińskiego 16 lub telefonicznie pod nr tel. 52 352 72 37.
Tego samego dnia, o godz. 12.00 przy Przystani Żeglarsko-Kajakowej ZHR nastąpi wręczenie nagród w konkursie fotograficznym „Konfrontacje” oraz oficjalne otwarcie wystawy.
W dalszej części spotkania harcerze zapraszają na wspólne ognisko oraz pieszy rajd do „Askaukalis”.
Spotkanie realizowane z mikro projektu w ramach zadania: „Podnoszenie kompetencji i realizacja ścieżki karier wolontariatu senioralnego – filarem silnych organizacji pozarządowych” współfinansowanego ze środków dotacji MRPiPS.

 

ccc