„Inspiruj się i dziel się swoimi pasjami” to motyw przewodni tegorocznej ogólnoeuropejskiej kampanii „Tygodnia z Internetem”. Celem akcji jest zachęcenie jak największej liczby osób do korzystania z Internetu. Działania polegają na organizowaniu w miejscach oferujących publiczny dostęp do Internetu spotkań prezentujących ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystania nowych technologii. W Polsce kampania koordynowana jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i realizowana we współpracy z wieloma partnerami na poziomie krajowym i lokalnym. W Filii nr 1 w poniedziałek 27 marca o godz. 15.00 odbędzie się już 7 edycja tej kampanii. Spotkanie dla seniorów poprowadzi Justyna Majewska, Latarnik Polski Cyfrowej. Do udziału w spotkaniu, prezentującym ciekawe i praktyczne sposoby wykorzystywania nowych technologii zachęcamy szczególnie tych, którzy do tej pory ich nie używali.