Na zajęcia rękodzielnicze w ramach warsztatów „Senior potrafi” zapraszamy w tym miesiącu 6 i 13 września o godz. 10.30 do Filii Nr 12 przy ul. Kilińskiego 16.

sss