I. Organizator

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży,
ul. Armii Krajowej 12

II. Założenia ogólne

1. Cele konkursu: 

 Wykorzystanie łatwo dostępnych materiałów ekologicznych i surowców wtórnych do zrobienia ciekawych przedmiotów codziennego użytku oraz zabawek Doskonała zabawa rozwijająca inwencje twórcze i zdolności manualne dzieci

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas II – IV szkół podstawowych w Inowrocławiu.

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie dowolną techniką praktycznych przedmiotów, zabawek, gadżetów z plastikowych butelek, talerzyków, tworzyw sztucznych, tektury, korków, drewna, papierów, materiałów z odzysku itp.

3. Do każdej pracy należy dołączyć wizytówkę z imieniem i nazwiskiem autora, numerem klasy i nazwą szkoły.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania prac na wystawie pokonkursowej.

5. Prace należy składać do 22 października 2013r. w Filii nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu.

IV. Rozstrzygnięcie konkursu: 25 października 2013. , godz. 16.00 w Filii nr dla Dzieci i Młodzieży Biblioteki Miejskiej w Inowrocławiu, przy ul. Armii Krajowej 12.

V. Zasady oceniania i nagrody

Oceny prac dokona jury powołane przez Organizatora. Pod uwagę będą brane następujące kryteria:
– estetyka wykonania
– oryginalność pracy
– stopień wykorzystania materiałów ekologicznych.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody ufundowane przez Organizatora. Wszystkim uczestnikom zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

VI. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu, w tym na publikację imion i nazwisk laureatów na stronie internetowej Organizatora. Administratorem zbioru danych osobowych jest Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu przy ul. Kilińskiego 16.

VII. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

VIII. Wszelkich informacji udziela Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży, tel. 52 357-52-49, e-mail: filia1dm@op.pl.