PTTK, czyli Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, powstało z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Realizując i pielęgnując idee swoich protoplastów, PTTK może poszczycić się ogromnym, materialnym i duchowym dorobkiem, upowszechniając turystykę oraz krajoznawstwo na terenie Polski.
Posiadając oddaną kadrę wykwalifikowanych specjalistów i pasjonatów (w skład których wchodzą m. in. przewodnicy, instruktorzy ochrony przyrody, krajoznawstwa i kwalifikowanej turystyki), PTTK nie tylko organizuje liczne wycieczki i imprezy plenerowe, ale także szkolenia oraz konkursy. Wszystko to ma na celu zwiększenie zainteresowania bogatą historią naszego kraju oraz przybliżenie walorów turystycznych jego licznych, atrakcyjnych regionów.

Ujmując rzecz w liczbach, PTTK zrzesza w całym kraju ponad 60 tysięcy członków, posiadając ponad 260 oddziałów. Jednym z nich jest oddział w Inowrocławiu, który w tym roku będzie obchodził 90 rocznicę założenia.
Z tej okazji 26 lutego w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej, odbyło się spotkanie, na którym przewodnik PTTK, historyk-regionalista Bogdan Wojtkowiak, zabrał obecnych gości we wspaniałą podróż do przeszłości, prezentując bogaty dorobek Towarzystwa Krajoznawczego, i omawiając znaczenie tegoż w życiu przedwojennego Inowrocławia. Ponadto, uczestnicy spotkania, wprowadzeni przez prelegenta w odpowiedni kontekst historyczny, mogli poznać początki kształtowania się Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (jeszcze nie „Turystyczno”) oraz sylwetki ludzi (stanowiących elitę kulturalną ówczesnego Inowrocławia), którzy doprowadzili do jego powstania, i pracowali nad jego rozwojem.
Ten interesujący wykład, urozmaicony wieloma ciekawostkami, cytatami i ich interpretacjami, wzbogacony był także o prezentację zawierającą zdjęcia archiwalnych dokumentów, stanowiących formalny fundament założenia i funkcjonowania Inowrocławskiego Towarzystwa Krajoznawczego.

Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Inowrocławskie Rozmaitości”.