Zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Koło w Inowrocławiu oraz Bibliotekę Miejską im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu ze środków finansowych Urzędu Miasta Inowrocławia.

W ramach zadania wnioskodawca zaplanował działania promujące czytelnictwo wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych poprzez ich aktywne uczestnictwo w różnorodnych imprezach kulturalnych. Projekt ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedsięwzięcia propagujące książkę, jako źródło wiedzy i zabawy oraz rozwijający aktywność twórczą odbiorców, w tym również osób niepełnosprawnych. Proponowane przez nas działania są narzędziem promującym bibliotekę, książkę i czytanie. Organizowane w ramach projektu imprezy łączyć będą edukację, twórczą pracę oraz dobrą zabawę. Wśród planowanych propozycji znalazły się spektakle teatralne, zabawa dla dzieci, warsztaty, konkurs literacki oraz impreza czytelnicza „Wieczór z Andersenem”.

W celu uatrakcyjnienia oferty kulturalnej w ramach zadania podejmowane będą działania zmierzające do aktywizacji odbiorców.

Termin realizacji zadania: 17.03 – 22.11.2024 r.

 

 

Informacje powiązane: