Przygotowaliśmy kolejne ułatwienie dla osób niewidomych i słabo widzących. W związku z realizacją projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych dla osób niewidomych i słabo widzących” realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nasza Biblioteka została wybrana, by otrzymać nieodpłatnie od Stowarzyszenia „Larix” (na zasadach użyczenia) urządzenie CZYTAK  PLUS do odtwarzania cyfrowych książek mówionych. Koszt urządzenia pokrywany jest w ramach niniejszego projektu, który ma na celu umożliwienie kontaktu osobom niewidomym i słabo widzącym z książką mówioną, a także zwiększenie dostępności odtwarzaczy książek cyfrowych.
Istnieje bardzo duża grupa czytelników, których nie stać na zakup urządzenia. To właśnie im chcemy pomóc. W Filii Nr 12 Dla Ludzi Niepełnosprawnych przy ul. Kilińskiego 16  czytelnicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu wady wzroku mogą wypożyczyć odtwarzacz Czytak Plus  – na czas nie dłuższy niż 60 dni.