Wzorem lat ubiegłych nasza książnica włącza się w ogólnopolską akcję Narodowe Czytanie. W tym roku, podczas jubileuszowej, 10. edycji   wspólnie przeczytamy Moralność Pani Dulskiej.

Ta tragifarsa autorstwa Gabrieli Zapolskiej, powstała w 1907 roku na zamówienie Teatru Miejskiego we Lwowie. Utwór w krzywym zwierciadle ukazuje mentalność drobnomieszczańską i przeplata elementy komedii i tragedii. Sztuka od lat cieszy się popularnością, była wielokrotnie wystawiana, doczekała się również ekranizacji.

Fragmenty utworu zaprezentują przedstawiciele władz samorządowych, lokalnych instytucji kultury i miejscowego środowiska artystycznego.

Inowrocławskie Narodowe Czytanie odbędzie się w Parku Solankowym na mostku prowadzącym przez staw do tężni, 4 września br. (sobota) w godz. 15.00 – 17.00. Impreza ma charakter otwarty. Zachęcamy do zabrania ze sobą własnego egzemplarza dramatu – każda przyniesiona książka otrzyma wzór pamiątkowego stempla.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska i Prezydent Miasta Inowrocławia Ryszard Brejza.

narodowe czytanie 2021