W Filii nr 1 Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza zostanie zaprezentowana wystawa fotografii drugiej edycji projektu pt. „Piękno bielactwa”. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska, a partnerem projektu jest Stowarzyszenie Alter Ino.

Profesjonalne zdjęcia autorstwa Eweliny Juskowiak można będzie oglądać przez tydzień, w dniach: 15-19 listopada br. w godzinach pracy placówki. Bohaterami prac jest 14 osób, w tym troje dzieci z wielu województw, którzy zmagają się z tym schorzeniem.

Serdecznie zapraszamy!

bielactwo