Trudno uwierzyć, że od śmierci Matki Teresy z Kalkuty minęło już 20 lat. Postać drobnej, schorowanej zakonnicy, która w 1979 roku otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla „za walkę z biedą i cierpieniem”, na zawsze pozostanie w naszej pamięci. Opublikowane po jej śmierci listy, wskazujące na kryzys wiary, tylko budzą większy podziw dla jej wytrwałości i hartu ducha.
Spotkanie z cyklu „Osobistości świata kultury, literatury i sztuki”, które odbyło się na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Fundacji Ekspert Kujawy w poniedziałek 30 października 2017 r., poświęcone zostało postaci Matki Teresy z Kalkuty.