Przypadający 20 listopada – Dzień Praw Dziecka był okazją do sympatycznego spotkania z uczniami Niepublicznej Szkoły Podstawowej. Uczestnicy lekcji bibliotecznej obejrzeli przygotowaną prezentację multimedialną ilustrowaną ciekawymi zdjęciami oraz uzupełnioną fragmentami interesujących opowiadań Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej z książki „Moje prawa-ważna sprawa!” Autorki zaprezentowały codzienne sytuacje, w których może mieć zastosowanie Konwencja o Prawach Dziecka. I choć rozmawialiśmy o poważnych sprawach, nie zachowywaliśmy przez cały czas śmiertelnej powagi… Był też czas na relaks podczas rozwiązywania labiryntu i słuchania historii „Moje ciało należy do mnie” Dagmar Geisler. Uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe naklejki z napisem „Ważna sprawa! – Nasze prawa…” i odrobinę słodyczy.