22 kwietnia obchodzić będziemy Dzień Ziemi, który ma nam przypomnieć, że planetę zdatną do życia mamy tylko jedną i musimy o nią dbać. W związku z powyższym 18 kwietnia br. gościliśmy w Oddziale dla Dzieci uczniów klas Ia i Ib ze SP 1, które odświeżyły i poszerzyły swoją wiedzę
ekologiczną dot. m.in. recyklingu i oszczędzania wody. Uczniowie przećwiczyli zdobytą wiedzę segregując odpady z makulatury, plastiku, metalu i szkła oraz wykonali zadania wymagające logicznego myślenia i spostrzegawczości.