Uchwałą Sejmu z dn. 8.06.2017 r. bieżący rok ustanowiono Rokiem Ireny Sendlerowej.
To właśnie jej życiorys przybliżony został uczniom kl. 2 ze SP2, podczas pierwszych w tym roku szkolnym, zajęć „Wielcy Polacy – Moi Rodacy”, które odbyły się w „Tajemniczym Ogrodzie” we wtorek 18 września br. Dzieci dowiedziały się m.in.: jak ciężki los spotkał ludność żydowską
w czasie II wojny światowej, oraz heroizmie i doniosłych czynach Sendlerowej, w ocaleniu przed śmiercią dzieci z warszawskiego getta.