W Saloniku Literacko-Artystycznym w poniedziałkowy wieczór odbyła się prezentacja reedycji kultowej publikacji o naszym mieście. Mowa o książce, nieżyjącego już, dr. Czesława Sikorskiego pt. „Miasto na soli”.
Nowa edycja, z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia, ukazała się z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Wznowienie książki różni się od jej pierwszego wydania. „Miasto na soli” zostało poszerzone i uzupełnione o artykuły drukowane w „Nowinach Inowrocławskich” w latach 1982-1983, maszynopisy Czesława Sikorskiego i recenzję ks. kanonika dr. Mariana Aleksandrowicza. W książce uwspółcześniono nazwy inowrocławskich ulic. Jej część ilustracyjną stanowią wykonane specjalnie na potrzeby bieżącego wydania fotografie nawiązujące do prezentowanych w wydawnictwie z 1988 r. Pisownia została ujednolicona, pozostawiono także styl pisania charakterystyczny dla Czesława Sikorskiego. Redaktorami nowego wydania są Janina Sikorska – wieloletni dyrektor Muzeum im. Jana Kasprowicza oraz pracownicy tej instytucji Katarzyna Kasiborska i Marcin Woźniak.
Warto dodać, iż wydawcą książki są Drukarnia POZKAL i Muzeum im. Jana Kasprowicza.