Śpieszymy poinformować, że ruszają zapisy do 14. edycji „Nocy z Andersenem”. Jak co roku zapraszamy młodych czytelników, posiadających kartę biblioteczną, z klas I – III SP do świętowania z nami Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci. Uczestnicy spędzą noc w bibliotece, podczas której przeżyją bajkowe chwile. Przygotowaliśmy dla nich wiele atrakcji, nie zapominając o baśniach H. Ch. Andersena. W tym roku zaprezentujemy te najmniej znane.
Zabawa rozpocznie się 29 marca (piątek) o godz. 18.30 zbiórką w holu Biblioteki Miejskiej przy ul. Kilińskiego 16, a zakończy następnego dnia rano.

Udział w imprezie jest bezpłatny!

Szczegóły oraz zapisy wyłącznie osobiście przez rodzica (opiekuna prawnego) w Oddziale dla Dzieci przy ul. Kilińskiego 16 do dnia 25 marca włącznie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Z a p r a s z a m y!!

vvv