W nocy z 5 na 6 stycznia 1919 roku miasto Inowrocław zostało wyzwolone spod zaboru pruskiego przez powstańców pod dowództwem Pawła Cymsa. Od tego wzniosłego czynu minęło 99 lat.

W obchody upamiętniające powstanie wielkopolskie włączyła się nasza Biblioteka, która przy współpracy Harcerskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej ZHR i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego Koło Inowrocław zaprosiła mieszkańców miasta i jego sympatyków do zapoznania się z „Albumem Cyfrowym Powstania Wielkopolskiego w Inowrocławiu i na Kujawach Zachodnich 1918-1919”. Obrazy prezentowane podczas spotkania komentował Tomasz Sibora (Harcerska Grupa Rekonstrukcji Historycznej ZHR). Uczestnicy wydarzenia mieli także niebywałą okazję do zapoznania się z repliką umundurowania i broni z okresu powstania.

Impreza odbyła się 5 stycznia br. w Saloniku Literacko-Artystycznym.