Warsztat pt.: Nieświadomość w rodzinie. Analiza dramatu relacji rodzic – dziecko na podstawie filmu pt. : „Sala samobójców”.
Kujawsko-Pomorskie Koło Naukowe Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza zapraszają na warsztat pt.: Nieświadomość w rodzinie. Analiza dramatu relacji rodzic – dziecko na podstawie filmu pt. : „Sala samobójców”, który odbędzie się dn. 3 października (czwartek) 2013 r. w Saloniku Literacko-Artystycznym przy ul. Kilińskiego 16, w godzinach 1630 -1930.
Celem warsztatu jest próba odpowiedzi na pytanie : dlaczego dochodzi do tragedii rodzinnej mimo tego, że wszyscy chcą jej uniknąć? Chodzi także o pokazanie na czym polega nieświadoma komunikacja między wszystkimi członkami rodziny. Spotkanie poprowadzi Adriana Meller – psycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta Psychoanalityczny i Członek Zwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.
Liczba osób biorących udział w warsztacie jest ograniczona. Zapisy pod nr tel. 500-271-711, decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia są bezpłatne.