Inowrocławska książnica zorganizowała konkurs plastyczny pt. „Strojne jajo wielkanocne”. Podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób i ocalenia zwyczajów związanych z Wielkanocą, a także rozwijanie wyobraźni i umiejętności manualnych to główne założenia tego przedsięwzięcia . Poszukiwanie nowych technik i materiałów do wykonania zmobilizowało uczestników do wykonania pomysłowych i oryginalnych prac.
Decyzją jury przyznano następujące nagrody:
Kat. I – do 12 lat
m-ce I – Wiktoria Górska
m-ce II – Wiktoria Klimczak
m-ce II – Łukasz Krzeszewski
m-ce II – Marika Pecarz
m-ce III – Jan Paczkowski

Kat. II – od 13 – 20 lat

m-ce I – Jonatan Ruszkowski
m-ce II – Michalina Pawłowska
m-ce II – Weronika Wojciechowska
m-ce III – Dominika Bośniak

oraz wyróżnienia:
– Agata Szcześniak
– Eliza Banaś
– Grzegorz Kawczyński
– Michał Kawczyński
– Weronika Sitkowska

Kat. III – powyżej 20 lat

m-ce I – Jerzy Zimny
m-ce II – Szymon Marcinkowski
m-ce III – Anita Wend

oraz wyróżnienia:

Michał Garstka
Małgorzata Kaczmarek
Barbara Sławkowska – Wujkowska

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, a nagrodzonym uczestnikom gratulujemy. Prace wyeksponowane są na wystawie, którą można oglądać na wystawie do 11 kwietnia w Filii Nr 12 przy ul. Kilińskiego 16.
Podczas świątecznego spotkania „Misterium Męki Pańskiej” przedstawiły dzieci z Przedszkola Nr 14 „Muzyczna Kraina”, a uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Przywieźli kogucika”.